Speed rating and Load index are indicated as minimum values but your car can be equipped with higher performance rating tires.

We guarantee that these tires will fit your search criteria and your vehicle.

Any questions? Our call centre is at your disposal via phone or chat.

You can also use winter and all-season tires with a permissible maximum speed below the maximum vehicle speed.

We guarantee that these tyres will fit your search criteria and your vehicle.

Any questions? Our call center is at your disposal via phone or chat.

Dunlop is part of the Goodyear group and you’ll enjoy the same premium quality.

We guarantee that these tyres will fit your search criteria and your vehicle.

Any questions? Our call center is at your disposal via phone or chat

Dunlop is part of the Goodyear group and you’ll enjoy the same premium quality.

We guarantee that these tyres will fit your search criteria and your vehicle.

Any questions? Our call center is at your disposal via phone or chat

Hankook VENTUS S1 EVO3 K127

Zapoznaj się z ofertą produktów i usług sieci Premio i skontaktuj się z wybranym serwisem.

Wyczynowe opony wybierane przez samochodowe marki premium

Samochody osobowe, Letnie

Doskona?e prowadzenie przy du?ej pr?dko?ci

Optymalne osi?gi na mokrej nawierzchni

Wybierana przez samochodowe marki premium

Opis

Wyczynowe opony wybierane przez samochodowe marki premium

Opasanie z w?óknem aramidowym Dzi?ki wzmocnieniu opona lepiej sprawuje si? podczas ruszania i pocz?tkowego przyspieszania.

Sztywne ?ebro barkowe Szerokie i sztywne zewn?trzne ?ebro barkowe, miejsce w którym koncentruj? si? si?y oddzia?ywuj?ce na opon?. Idealna przyczepno?? i wysoka trwa?o?? opony dzi?ki opasaniu wzmocnionemu w?óknem aramidowym. 15% lepsze osi?gi na suchej nawierzchni wzgl?dem poprzedniego modelu.

Mieszanka gumowa Zaawansowana technologicznie mieszanka gumowa Aqua Pine jest produkowana na bazie ?ywicy drzew iglastych i oleju ro?linnego. Uodparnia to bie?nik na zniekszta?cenia, który dzi?ki temu zapewnia stabilny tor jazdy i doskonale spisuje si? na mokrych nawierzchniach

Samochody osobowe, Letnie

Doskona?e prowadzenie przy du?ej pr?dko?ci

Optymalne osi?gi na mokrej nawierzchni

Wybierana przez samochodowe marki premium

Etykiety UE na opony

Oszczędność paliwa
Oszczędność paliwa jest miarą oporów toczenia opony. Opona o niskich oporach toczenia pozwala ograniczyć zużycie paliwa, ponieważ wymaga mniej energii do poruszania się.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Przyczepność na mokrej nawierzchni jest miarą zdolności opony do hamowania na mokrych drogach.
Hałas zewnętrzny
Zewnętrzny hałas emitowany przez oponę, mierzony w decybelach. Hałaśliwość jest klasyfikowana od A (cicha) do C (głośna).