Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 800 060 300

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni liczonych od dnia, w którym w wybranym serwisie oponiarskim wejdą Państwo (lub wskazana przez Państwa osoba trzecia nie będąca przewoźnikiem) w posiadanie zamówionego towaru, a w przypadku zakupu usług (na przykład usług montażu opon) – czternaście dni od momentu zawarcia umowy.

W celu skorzystania ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji poprzez wysłanie stosownego oświadczenia (np. za pośrednictwem listu, faksu lub poczty elektronicznej) na adres: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., do wiadomości Michael Rupp, Dunlopstr. 2, 63450 Hanau, Niemcy lub na następujący adres e-mail: kontakt@sklep.premio.pl. Do tego celu można użyć wzoru formularza odstąpienia, dostępnego pod adresem https://www.goodyear.eu/content/dam/premio/shop/legal/Wzor_formularza_odstapienia_od_umowy.pdf. Wzór formularza odstąpienia mogą Państwo pobrać na naszej stronie internetowej. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem ww. terminu.

 

Skutki odstąpienia

Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, niezwłocznie zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu środków płatniczych, które zostały użyte przez Państwa przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej. Z tytułu ww. zwrotu w żadnym razie nie będą Państwu naliczane żadne dodatkowe opłaty. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności, do momentu otrzymania towarów z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Ponoszony przez Państwa bezpośredni koszt zwrotnej wysyłki towarów wynosi 85 zł za każdą pojedynczą oponę. Do pokrycia kosztów z tytułu ewentualnego zmniejszenia wartości towarów są Państwo zobowiązani wyłącznie wówczas, gdy takie zmniejszenie wartości wynika z korzystania z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

 

Jeśli zawnioskowali Państwo o rozpoczęcie realizacji usług w okresie przewidzianym na odstąpienie od umowy, będziecie Państwo zobowiązani do zapłaty na rzecz Goodyear za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Powyższa kwota odpowiadać będzie proporcjonalnej części usług zrealizowanych do momentu powiadomienia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.