Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 800 060 300

Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

 

Kim jesteśmy

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. jest spółką z siedzibą przy Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar Berg, Luksemburg, wpisaną do rejestru pod numerem B.71.219 („Goodyear” lub „my”).

O Warunkach Korzystania

Użytkownik niniejszej strony internetowej („Użytkownik”) zapozna się z warunkami korzystania ze strony internetowej www.premio.pl (zwanej dalej "stroną internetową").  Użytkownik zaakceptuje niniejsze warunki w chwili pierwszego skorzystania ze strony internetowej. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków lub jakiejkolwiek ich części, powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian niniejszych warunków, które będą obowiązywać od daty ich opublikowania na stronie internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej stanowi akceptację wszelkich zmian niniejszych warunków przez Użytkownika.

 

Okresowo na stronie internetowej możemy publikować dodatkowe warunki, na przykład związane z konkretną promocją lub sprzedażą towarów lub usług. Jeśli warunki korzystania ze strony internetowej będą w jakikolwiek sposób kolidować z takimi dodatkowymi warunkami, wówczas pierwszeństwo mieć będą dodatkowe warunki.

 

Komunikacja drogą elektroniczną

Gdy Użytkownik wysyła nam wiadomości e-mail, SMS-y i inne komunikaty ze swojego komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego bez określenia rodzaju komunikacji, oznacza to komunikację drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną, takich jak wiadomości e-mail, SMS-y, powiadomienia przekazywane na urządzenia mobilne, powiadomienia i wiadomości na stronie internetowej lub inne elektroniczne komunikaty przekazywane przez Goodyear, na przykład wysyłane przez nasze Centrum Obsługi Klienta. Użytkownik może zachować kopie komunikacji w celach archiwalnych.

 

Prawa autorskie

Wszelkie treści umieszczone lub udostępnione za pośrednictwem strony internetowej, takie jak teksty, grafiki, loga, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, pliki cyfrowe do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie („Informacje ze Strony Internetowej”) stanowią własność Goodyear lub jej dostawców treści i są chronione prawami autorskimi. Użytkownik nie może kopiować Informacji ze Strony Internetowej ani żadnej ich części bez uprzedniej pisemnej zgody Goodyear, która może zostać udzielona według naszego wyłącznego uznania (w przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielem praw autorskich, Użytkownik zostanie skierowany do odpowiedniego podmiotu będącego właścicielem takich praw w celu uzyskania jego zgody). Żadne z postanowień niniejszych warunków ani informacji podanych na stronie internetowej nie stanowi zgody na korzystanie lub kopiowanie Informacji ze Strony Internetowej.

Znaki towarowe

Znaki towarowe używane na stronie internetowej są własnością lub przedmiotem wyłącznej licencji udzielonej przez Goodyear Tire and Rubber Company lub przez jedną lub więcej spółek z nią powiązanych. Znaki towarowe Goodyear nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą innymi niż te oferowane przez Goodyear, w jakikolwiek sposób, który może wprowadzać klientów w błąd, ani w żaden sposób dyskredytujący lub działający na szkodę Goodyear.

Recenzje i komentarze

Użytkownik może publikować recenzje, komentarze i inne treści; wysyłać korespondencję drogą elektroniczną; oraz przesyłać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, o ile ich treść nie jest niezgodna z prawem, obsceniczna, nie zawiera gróźb, nie jest zniesławiająca, naruszająca prywatność, naruszająca prawa własności intelektualnej (w tym prawa do reklamy) lub w inny sposób działa na szkodę osób trzecich lub budzi zastrzeżenia i nie zawiera wirusów, informacji dotyczących kampanii politycznych, namawiania do kupna, listów-łańcuszków, masowych wysyłek ani żadnej innej formy „spamu” lub niezamówionych informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia przesyłanych przez niego treści. Goodyear zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) usuwania lub edytowania takich treści, pomimo że nie prowadzi regularnych przeglądów publikowanych treści.

 

Opis produktów

Goodyear stara się zachować możliwie największą dokładność. Goodyear nie gwarantuje jednak, że opis produktów lub inne treści opublikowane na tej stronie internetowej są prawidłowe, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany przez Goodyear nie jest zgodny z opisem, jedynym rozwiązaniem jest jego zwrot zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów. W przypadku znalezienia niedokładnych informacji na stronie internetowej lub skargi na treści opublikowane na stronie internetowej, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@sklep.premio.pl.  Po otrzymaniu takiej wiadomości rozpatrzymy jej treść i podejmiemy działania, które według naszego uznania uznamy za właściwe, stosownie do wszystkich okoliczności.

Zastrzeżenia dotyczące zdjęć

Zdjęcia opon publikowane na stronie internetowej mają wyłącznie charakter poglądowy, a wzory bieżnika mogą się różnić w zależności od rozmiaru opony.

Polityka prywatności

Goodyear przygotował osobną Politykę prywatności regulującą wykorzystywanie danych osobowych Użytkowników. Polityka Prywatności Goodyear jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.premio.pl/privacy-policy.html

 

Status: 2 września 2020 r.