Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 800 060 300

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać do nas niniejszy formularz.

Na adres: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar Berg, Luksemburg, zarejestrowana pod numerem B.71.219,
e-mail: kontakt@sklep.premio.pl.

 

Niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od zawartej przeze mnie/przez nas(*) umowy sprzedaży następujących towarów(*)/o świadczenie następujących usług(*):

 

–        Zamówiono w dniu(*)/otrzymano w dniu(*)

 

–        Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

 

–        Adres konsumenta/konsumentów

 

 

_____________________________________________________

Podpis konsumenta/konsumentów (wyłącznie w przypadku papierowego formularza)

 

Data:

______

 

(*) Niepotrzebne skreślić.